Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Digitalt CSC-verktøy

Hos Hella Gutmann Solutions A/S selger vi kalibreringsutstyr til bilens førerassistansesystemer. Vi selger og distribuerer ADAS-systemer til bilverksteder og bilindustrien i hele Skandinavia og dekker de fleste bilmodeller og modeller med utstyret vårt.

Med CSC-Tool digital kan du nå kalibrere bilens ADAS-systemer ved hjelp av en app og prosjektor, noe som gjør arbeidsflyten raskere, enklere og mer fremtidsrettet.

Fremtiden begynner i dag – med CSC-Tool Digital

Med avansert skiltgjenkjenning, adaptiv cruisekontroll og automatiske nødbremsesystemer er moderne biler mye mer fylt med elektronikk enn før. Disse avanserte førerassistansesystemene stiller sikkerhetskrav til mekanikken i forhold til kalibrering, og dette krever spesifikt måleutstyr på hvert verksted. 

For å øke effektiviteten tilbyr vi i Hella Gutmann nå et digitalt kamera- og radarkalibreringsverktøy, kalt CSC-Tool Digital, der kalibrering gjøres digitalt. 

CSC-tool Digital er designet for å gjøre prosessen med kalibrering enklere og raskere. Verkstedene trenger ikke lenger å vente med å få tavlene hjem, da tavler er tilgjengelige digitalt, og systemet oppdateres kontinuerlig med de nyeste tavlene.​

​Camera & Sensor Calibration Tool

​Med kalibreringen av kamera-, radar- og lidarbaserte systemer har det oppstått voksende krav til det som må presteres, og din mega macs har for lengst i fullt omfang innstilt seg på dette. Nå trenger du bare CSC-Tool for å komme i gang. Og det beste er: CSC-Tool følger med i veksten som del av en systemverktøykasse.

NYE KJØRETØYER KREVER NYE VERKTØY

– EN FORTLØPENDE PROSESS.

Dette gjenspeiles spesielt tydelig i videreutviklingen av CSC-Tools. Siden begynnelsen av 2014 har Camera & Sensor Calibration Tool i samspill med mega macs støttet den statiske kalibreringen av videokamera(er) bak frontruten. Senere har det kommet til mange utvidelser, f.eks. radarsensorer, omgivelses- og hekk-kameraer og lidarsensor (laserskanner) i Audi-modeller. Parallelt med dette vokste dekningen av kjøretøyer ved hjelp av mange ulike CSC-Tool-moduler sant tilhørende prosesstrinn med detaljert bruksveiledning i mega macs-programvaren. 

Slik har CSC-Tool bevist sin nytteverdi tusenvis av ganger i årenes løp.

 
 
 
 
 
Jeg ønsker å *


 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Fremtiden begynner i dag – med CSC-Tool Digital

Uansett om det dreier seg om bilkjøring, privatliv eller på kontor og verksted – digitaliseringen endrer tilvante prosesser ustoppelig og i stadig raskere tempo. 

Kalibreringen lykkes også raskere digitalt. Men ikke nok med det

​ALDRI MER NØDVENDIG Å SØKE KAMERA-KALIBRERINGSTAVLER OG DRASSE PÅ DEM

Tilgangen til kamera-kalibreringstavler skjer på brøkdelen av et sekund med fjernkontrollen. Et klikk er også nok for gjentatte ganger å omplassere kalibreringstavlen under kalibreringen, noe som kreves av mange produsenter. 

Når alt kommer til alt, sparer du betydelig tid. Du slipper å vente på å motta nye kalibreringstavler, å oppbevare og søke, og du slipper å omplassere i ulike posisjoner. I stedet skjer all tilgang via tastetrykk på fjernkontrollen.

​SYLSKARP PROJEKSJON VED HJELP AV KORTDISTANSE-PROJEKTOR

Omfattende testserier i utviklingsfasen av CSC-Tools har ført til en klar beslutning rundt projeksjonsmetoden. Takket være det tilpassede samspillet mellom en kortdistanse-projektor av høy kvalitet og skjermer med spesialbelegg kan de produsentspesifikke bildemønstrene avbildes sylskarpt og med jevn eksponering. 

Dermed byr de projiserte digitale kalibreringstavlene i omgivelser med dårlig belysning på en fordel sammenlignet med de analoge trykkbilde-variantene. Både den projektoren som er plassert over skjermen, og multimedia-boksen fra Apple er inkludert i leveringen av CSC-Tools Digital.

​DIGITAL MÅLING AV AVSTANDSVERDIER OG AVLESING PÅ SKJERMEN

Små grep for å innrette er raskere sammenlignet med analog CSC-Tool. Du utfører den elektriske høydejusteringen av kalibreringstavlene uten anstrengelse per tastetrykk. En laser-avstandsmåler tar seg av målingen av avstanden mellom verktøy og kjøretøy. Takket være appen får du vist de målte avstandene til kjøretøyet i sanntid på skjermen. Du forskyver helt enkelt CSC-Tool til den viste verdien svarer til den nominelle verdi som mega macs angir

​KALIBRERE NYE KJØRETØYMODELLER TIDLIGERE

CSC-Tool Digital er det moderne alternativet til CSC-Tool SE. Perfekt for verksteder med middels til høy grad av arbeid med kalibrering, eller for alle som ønsker å følge med i tiden. Og hvis du også liker å arbeide på svært unge kjøretøyer på ditt verksted, er du å finne blant de som vinner dobbelt med CSC-Tool Digital. For de digitale kalibreringstavlene er prinsipielt tidligere tilgjengelige, og dermed kan du kalibrere nye kjøretøymodeller på et tidligere tidspunkt. 

Med CSC-Tool Digital fungerer alt som er mulig med CSC-Tool SE, men når alt kommer til alt, er det definitivt mye mer elegant. Håndtering av frontkamera-kalibreringstavler med store overflater bortfaller til og med helt. Disse kommer i digital form til mottakerenheten i CSC-Tools per app og WLAN, og til projeksjonsflaten per kortdistanse-projektor. Styring og valg av de nødvendige kalibreringstavlene foretar du helt enkelt ved hjelp av Apple TV-boksens fjernkontroll. 

Vi har valgt så stor dimensjon på projeksjonsflaten at avbildningen av kalibreringstavlene kan skje i nøyaktig dimensjon som OE-kalibreringstavlene. 

Dette reduserer feilkilder til et minimum og gjør enhver diskusjon om produsentsamsvar overflødig. 

For kalibreringer av radar, omgivelseskameraer og lidar brukes tilsvarende moduler fra den analoge CSC-Tool-systemverktøykassen.


​COOL EKSTRA NYTTEVERDI GJENNOM XXL-SCREEN OG INTEGRERT APPLE TV

Takket være en høymoderne multimedia-enhet (Apple TV-boks) med WLAN-tilkobling til ditt verksteds-IT kan det digitale ADASkalibreringssystemet brukes multifunksjonelt og praktisk. Ettersom du ønsker det kan du helt enkelt veksle til ønsket app eller velge andre tjenester. 

På den måten kan det moderne verktøyet også være nyttig med tanke på videreutdanning av dine medarbeidere, research på nettet eller avspilling av veiledende videoer. Visningene i mega macs eller fra datauniverset til Hella Gutmann kan selvsagt også projiseres på skjermen.

​Kameraer og sensorer – Informanter for ADAS

Assistenter som det i går fortsatt var nødvendig å finne forklaringer på, benytter mange bilister allerede i dag som en selvfølgelighet i hverdagen. 

Likevel overrasker helt nye kjøretøymodeller med stadig nye systemer.  En høy grad av nettkobling er grunnlaget for dette.

​Med elektronisk 360 graders overvåking av kjøretøyet kan svært mange avanserte førerassistentsystemer realiseres. De vanligste systemene i ADAS inkluderer adaptiv tempomat, kø-, nødbrems-, filholde- og filskifteassistent, parkeringshjelp og parkeringsassistent, tilhenger-ryggeassistent, fjernlysassistent og tretthetsog trafikkskiltgjenkjenning. Ut fra nettkoblingen av disse og andre systemer oppstår det i løpet av kort tid nye og stadig mer raffinerte ADAS. 

Alt etter oppgave og avstanden fra registreringsområdet til kjøretøyet benyttes ultralydsensorer, video- og infrarød-kameraer samt lidar- og radarsensorer. Ingen av disse sensortypene kan alt, ingen er unnværlig. Slik kan f.eks. bildebehandlingssystemet gjenkjenne objekter i sanntid, men ikke måle avstander. Radarsensoren gjenkjenner ikke farger, men objekter og deres avstand til kjøretøyet – også når de er i rask bevegelse. En og også svært vid skanning av omgivelsene leveres av lidarsensoren.

​Men ikke alle ADAS i et kjøretøy har et individuelt sensorsystem. Tvert om arbeider ADAS i team. På grunn av de enorme datamengdene som samles inn av sensorene, går produsentene over til å føre disse sammen i en sentral ADAS-styreenhet. Den behandler permanent signaler i så godt som sanntid og oppretter en fullstendig gjenspeiling av kjøretøyets omgivelser. Samtidig utgjør den et sentralt grensesnitt for alle ADAS og grunnlag for mange ulike nye ADAS, som kan aktiveres mer eller mindre fleksibelt.

Dermed øker ansvaret på verkstedet: Grunninnstillinger  og kalibreringer av ADAS er avgjørende

For hver kalibrering er innretningen alfa og omega

​På flere hundre meters avstand produserer selv minimale avvik på en sensor betydelig forskyvning av registreringsområdet.

Med hjulakselmålere SE lykkes en nøyaktig innretting av kalibreringsmiddelet i forhold til den geometriske kjøreakse.

DET ER EN OMHYGGELIG FORBEREDELSE DET KOMMER AN PÅ.

Elektronikken er rask, og en sensorkalibrering er fullfør i løpet av sekunder eller brøkdelen av et sekund. Første klikk på mega macs og styreenheten sammenligner kamerabildet opp mot de lagrede bildedata. Den nye posisjonen lagres. På prinsipielt tilsvarende vis, men med ulik målefeltregistrering skjer kalibrering av dagens 77 GHz radarsensorer. Men uansett om det dreier seg om kamera, radar eller lidar – korrekt forberedelse er alltid avgjørende. Dette inkluderer nøyaktig innretting av CSC-Tool eller hekk-kalibreringstavle på den geome-riske kjøreakse (bakaksel) til kjøretøyet. 

For CSC-Tool skjer denne innretningen med to hjulakselmålere med linjelasere som du kan plassere på venstre og høyre side av bakakselen. Ved hjelp av refleksjonene av de grønne laserlinjene fra speilene til CSC-Tools og linjene hvor de treffer skalaene, kan du fastslå om posisjoneringen allerede stemmer, eller om videre forskyvning er nødvendig

Dessuten: mega macs kjenner avstandene og høydene og alle andre forutsetninger og CSC-Tool-moduler som skal benyttes, og leder deg gjennom prosessen trinn for trinn. Først når du haker av, fortsetter det.

​Mange hekk- og omgivelseskameraer må også kalibreres statisk

Det er ikke rekkevidde og høy oppløsning, men en sikker gjengivelse uten hull av nærområdet

 som er oppgaven til de små kameraene bak på bilen, i sidespeilene og i nedre, fremre vogn.

USYNLIG BLIR SYNLIG. MEN VENNLIGST UTEN HULL.

Det finnes knapt nok en eneste ny bilmodell hvor ikke føreren i det minste støttes av et ryggekamera under manøvrering. Et videokamera, som regel plassert i det nedsenkede håndtaket i bakluken, gjør det mulig. Langt flere assistentfunksjoner kommer fra kjøretøyets 360° overvåking ved hjelp av fler små videokameraer.​

Et typisk omgivelseskamerasystem består av fire kameraer med vidvinkel. Bildene fra dem settes sammen til en komplett gjengivelse av kjøretøyets omgivelser. Dette danner grunnlaget ADAS som f.eks. krysningsassistent, parkeringsassistent, utstigningsvarsel, blindsoneassistent og køassistent. Også for disse kameraene er en nøyaktig posisjonering i forhold til kjøretøyet nødvendig​

UNIVERSELT REAR CAM KIT I – BASIC OG REAR CAM KIT II – SIDE I

Rear Cam Kit I – Basic har vi kombinert et universelt rammesystem av aluminiumprofiler med utskiftbare kalibreringstavler. Dermed kan du nå kalibrere hekk-kameraer på kjøretøyer fra Mercedes-Benz, Nissan og merkene fra VW-konsernet. Rammesystemet gir i tillegg mulighet til å feste loddrett stående kalibreringstavler i det valgfrie Rear Cam Kit I – Addition. Dette er i tillegg nødvendig for å kalibrere omgivelseskameraer på mange modeller fra VW-konsernet​

​Med Rear Cam Kit II – Side kalibrerer du valgfritt med ulike optiske kalibreringstavler omgivelseskamerasystemene for merkene fra VW-konsernet og fra Mazda. Markeringer er til hjelp i samspillet med hjulakselmålerne i CSC-Tools under innrettingen i forhold til kjøretøyet. De robuste mattene kan rulles opp og oppbevares plassparende. 

​Ingen av de to settene kan brukes på egenhånd, kun i kombinasjon med mega macs.

​KALIBRERINGSPROSESSEN VARIERER FRA PRODUSENT TIL PRODUSENT.

Under kalibreringsprosessen styres alle involverte kameraer av systemstyringen og kalibreres slik at blinde områder er utelukket fra 360° bildet. De kalibreringstavlene som er nødvendige for den statiske kalibreringen av omgivelses- og hekk-kameraene varierer, avhengig av produsent. De rulles ut flatt liggende på siden av kjøretøyet, eller de plasseres flatt liggende eller loddrett stående bak kjøretøyet.

Vi har samlet dem i to flerdelte sett for deg. Din mega macs vet hvilket sett og hvilken kalibreringstavle du må bruke for hvilket kjøretøy, og hvordan du må posisjonere det.

​Nøyaktige avstands- og hastighetsmålinger

Med berøringsløse målinger og beregning av differansehastigheter leverer radar- og lidarsensorer 

avgjørende informasjon til ADAS. Med mindre en sensor måler feil. Men det har du helt i din hånd.

KALIBRERING MÅ ALLTID TIL, JUSTERING BARE AV OG TIL

Radarsensorer kan ikke levere fargebilder. De er spesialisert på å måle avstander. Og det klarer de i dag så presis at de også får til en dynamisk registrering av objekter i rask bevegelse. En oppgave som kun kan oppfylles av sensorer som er perfekt innstilt på et definert målefelt. En systemkalibrering med henblikk på den geometriske kjøreaksen er derfor stadig oftere en del av det arbeidet som må gjøres, f.eks. etter reparasjon etter en kollisjon, endringer av understell eller løsning av låsholderen.

Dagens radarsensorer for fjernområdet kan ofte ikke lenger – i motsetning til tidligere sensorgenerasjoner – etterjusteres mekanisk. Det kompenseres for små avvik i rammen av kalibreringen ved at styreenheten kalkulerer dem. Din mega macs vet hvilke tiltak som ifølge produsenten er nødvendige for det aktuelle kjøretøyet. Med rekkevidder på rundt 250 meter og høy avstands-oppløsning brukes 77 GHz radarsensorer og lidarsensorer (laserskannere) til skanning av det midtre til fjerne området foran kjøretøyet. 

Lidarsensorer registrerer i tillegg nærområdet. Til dette plasserer produsentene gjerne enkelte sentrerte 77 GHz radarsensorer bak det radarledende merkeemblemet foran på kjøretøyet. Der, eller rett under, plasserer også Audi laserskannerne med svært mye høyere frekvenser. En trend med lavere posisjoner og dobbel design av 77 GHz sensorene i SUVer gjør at disse sensorene flytter seg til nær tåkelyset på venstre og høyre side. 

DU TRENGER ALLTID RADAR KIT I EVO.

Uansett om det dreier seg om fjernradar eller laserskanner, høy eller lav plassering: Med den universelle systemholderen til Radar Kit I EVO er du forberedt på kalibrering av frontradar- og lidarsensorer fra nesten alle produsenter. Med få grep kan det festes på CSC-Tool (alle utførelser) og fungerer deretter som vertikalt skyveelement for den i settet inkluderte radarreflektoren som kalles "vinkeljusteringsplate EVO" eller de optiske kalibreringstavlene som kan fås enkeltvis for lidarsensoren. Du utfører på et nu innføringen av skyveelementet, plasseringen og låsingen, takket være den raffinerte konstruksjonen.​

VINKELJUSTERINGSPLATENS HEMMELIGHET

En radarsensors målefeltregistrering varierer, avhengig av konstruksjon, og skjer alltid etter impuls fra systemets styreenhet. En vanlig prosedyre er basert på det egnet, utsendte radarsignalet som reflekteres fra den radarreflektoren som er plassert rett foran kjøretøyet, og som ideelt sett mottas igjen sentrert av sensoren. Den følgende omplasseringen av reflektoren til to ulike vinkelstillinger (90° og to referansevinkler) var det som ga navn til vår vinkeljusteringsplate. Med den er du godt rustet for svært mange merker. Men unntakene bekrefter regelen: For front- og hekkradarsensorene på mange modeller fra Toyota, Lexus, Honda og Mazda må du bruke det alternative Radar Kit III med to traktformede radarreflektorer

TILBEHØR FOR ULIKE SENSORKONSTRUKSJONER

Radarsensorsystem for frontområdet ble allerede for ca. 20 år siden en del av dyrt ekstrautstyr til biler i overklassen. Videreutviklinger frembrakte ulike sensorkonstruksjoner og -generasjoner som også kan monteres i ulike modeller av ett enkelt merke. Parallelt med dette har systemverktøykassen i CSC-Tools vokst i årenes løp, og byr nå på løsninger for de ulike systemene i form av tilbehør. Som alltid kan du ta mega macs til hjelp allerede før du starter arbeidet, for å finne ut hvilket tilbehør du eventuelt trenger. 

FOR RADARSENSORER MED OG UTEN SPEIL

Ikke alle radarsystemer som produsenten har utstyrt med justering og/eller kalibrering, benytter seg av eget radarsignal for registreringen av målefelt. Da trenger du et hjelpemiddel med integrert laser til målingen – som f.eks. tilbehøret med betegnelsen "magnetlaser". Laseren med avlesingsskala festes enkelt til vinkeljusteringsplaten med en koblbar magnet. Så retter du laseren mot det lille speilet på radarsensoren og avleser verdien i det reflekterte laserpunktet på magnetlaserens skala. Du veiledes av mega macs i hele prosessen. Denne metoden kan til og med fungere når det ikke finnes speil på sensoren. Dette spesielle tilfellet på noen modeller fra Mercedes-Benz løser du med Radar Kit II: En patentert vakuumpåsats med senterring adapterer speilet.​

​KALIBRERING AV LASERSENSOREN

I tillegg til bildebehandling og radar tilkommer lidar (Light detection and ranging) en viktig rolle i nye, (delvis) autonome ADAS. Men dette er fortsatt sjelden brukt i kjøretøyer. Men også disse sensorene må kalibreres. Og som bruker av mega macs og CSC-Tools er du forberedt på disse sensorene også – med den vertikale systemholderen i Radar Kit I EVO og kalibreringstavlen lasersensor.

Funksjonsprinsippet for en lidarsensor, alias lasersensor, alias laserskanner (Audi), kan sammenlignes med funksjonsprinsippet til en radar-sensor. Men i stedet for radarbølger sendes det ut lysbølger som reflekteres fra objektene. Som ved bruk av radar gir ToF (Time of Flight) en uttalelse om avstanden. Men til forskjell fra den kølleformede utbredelsen av radarbølgen fokuserer lysbølgen på ett punkt. Derfor sender laserskanneren (Audi) ut mange enkeltstråler i vifteform for å skanne et bredt rom (145°) foran kjøretøyet, og dette på flere plan. De reflekterte signalene mottas av multispektralkameraer. Denne bildebehandlingen benyttes også i kalibreringsprosessen. Slik likner kalibreringstavlen, som er bredere enn kjøretøyet, mer på de optiske kalibreringstavlene for frontkameraer enn på radarsensorers reflektorer.

​Målinger hele veien rundt fra det skjulte

Alene HELLA har siden 2002 produsert mer enn 30 millioner 24 GHz radarsensorer. De registrerer informasjon om hastighet, vinkel og avstand.

Og likevel aner mange kunder ikke at de eksisterer – helt til det vises en feilmelding.

​Som et supplement til informasjonen fra den optiske 360° overvåkingen av kjøretøyets omgivelser kommer det i økende grad inn avstandsmålinger som gjelder kjøretøyet i algoritmer fra nye assistentsystemer som f.eks. utstigningsassistent, parkeringsassistent eller varsel om kryssende trafikk bak. For tiden brukes i hovedsak 24 GHz radarsensorer til denne oppgaven i nærområdet. Med en rekkevidde på inntil ca. 75 meter leverer de også viktig informasjon om hastighet, vinkel og avstand for blindsoneassistent og filskiftassistent. 24 GHz sensorene er i dag plassert rundt kjøretøyet, som regel i nedre sideområde. Ettersom de bølgene de sender ut og reflekterer i stor utstrekning trenger gjennom plast uten å bli skadelidende, er det naturlig å plassere dem bak støtfangere, skjørt eller sidedeler av plast. Men også de møter sine grenser, f.eks. hvis en støtfanger sparkles for tykt eller lakkeres med metallholdig lakk.

SENDER RADARSENSOREN, OG HVIS JA, MED HVILKEN STYRKE?

Vi har utviklet radarreflektor CSC 4-06 spesielt for funksjonskontroll og kalibrering av 24 GHz-sensorer, som i økende grad er nødvendig. Som radarsensoren benytter også den elektroniske enheten dopplereffekten til funksjonskontrollen og kalibreringen. For en korrekt posisjonering foran den skjulte sensoren benytter du innretningsdelene i Rear Cam Kit I Basic og Addition og følger instruksjonene i mega macs.

 
 
 
 
 
Jeg ønsker å *


 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Hella Gutmann Solutions AS

Hovemovegen 35, 2624 Lillehammer​

Klikk her for veibeskrivelse

CVR​: NO955 669 142

Kontakt

Telefon: (+47) 35 93 40 06

E-post: info.no@hella-gutmann.com

Åpningstider:
Mandag – torsdag: 08.00 – 16.00

Fredag: 08.00 – 14.15

Vi forbeholder oss retten til å gjøre eventuelle endringer.

Telefontid​:

Mandag – torsdag: 08.00 – 16.00

Fredag: 08.00 – 14.15

Abonner på nyhetsbrev

© Copyright Hella Gutmann Solutions A/S 2024