Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

CSC-Tool Analog

Hos Hella Gutmann Solutions A/S selger vi kalibreringsutstyr til bilens førerassistansesystemer. Vi selger og distribuerer ADAS-systemer til bilverksteder og bilindustrien i hele Skandinavia og dekker de fleste bilmerker og modeller med utstyret vårt.

Med CSC-Tool-analog får du et profesjonelt flermerkesystem for justering av førerassistansesystemer i nesten alle biler.

Multimerkesystemer til sensorkalibrering

Kalibreringen av kamera-, radar- og LiDAR-baserte systemer har ført til helt nye, og raskt økende krav til tjenester på verkstedet – og mega macs har lenge vært helt klar for dette.

Nå trenger du bare et CSC-verktøy for å komme i gang. Og det beste er at CSC-Tool er en del av en systemmodul, og vokser derfor med oppgaven.

Lynrask elektronikk gjør sensorkalibreringen på få sekunder eller enda raskere. Med et klikk på mega macs sammenligner kontrolleren kamerabildet med de lagrede bildedataene, og den nye posisjonen lagres. Kalibreringen av de moderne 77 GHz-radarene gjøres i utgangspunktet på samme måte, men med forskjellig registrering av målefeltet. Men enten det er kamera, radar eller LiDAR – er riktig forberedelse alltid avgjørende. Riktig forberedelse inkluderer nøyaktig justering av CSC-Tool eller den bakre kalibreringstavle i forhold til kjøretøyets geometriske kjøreakse (bakaksel).

​Camera & Sensor Calibration Tool

Med kalibreringen av kamera-, radar- og lidarbaserte systemer har det oppstått voksende krav til det som må presteres,

og din mega macs har for lengst i fullt omfang innstilt seg på dette. Nå trenger du bare CSC-Tool for å komme i gang.

Og det beste er: CSC-Tool følger med i veksten som del av en systemverktøykasse.

​NYE KJØRETØYER KREVER NYE VERKTØY –

EN FORTLØPENDE PROSESS.

Dette gjenspeiles spesielt tydelig i videreutviklingen av CSC-Tools. Siden begynnelsen av 2014 har Camera & Sensor Calibration Tool i samspill med mega macs støttet den statiske kalibreringen av videokamera(er) bak frontruten. Senere har det kommet til mange utvidelser, f.eks. radarsensorer, omgivelses- og hekk-kameraer og lidarsensor (laserskanner) i Audi-modeller. Parallelt med dette vokste dekningen av kjøretøyer ved hjelp av mange ulike CSC-Tool-moduler sant tilhørende prosesstrinn med detaljert bruksveiledning i mega macs-programvaren. Slik har CSC-Tool bevist sin nytteverdi tusenvis av ganger i årenes løp. 

I dag er klassikeren som CSC-Tool SE allerede inne i sin andre generasjon, og den har modnet både når det gjelder kvalitet og funksjoner. Enhetens konstruksjon er vel gjennomtenkt av folk som kan sitt fag, og den er lønnsom i hver kalibreringsprosess: Raske skyveelementer, skalaer og libeller, alle på rett plass, kraftfulle forriglinger, ikke ett eneste grep for mye. For mange verksteder med middels antall kjøretøyer og et overskuelig spekter av merker utgjør CSC-Tool SE i kombinasjon med mega macs en svært god løsning.

 
 
 
 
 
Jeg ønsker å *


 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Situasjonen. Problemstillingen. Våre løsninger.

Fire bokstaver "ADAS", forkortelse for "Advanced Driver Assistance Systems" eller på norsk "Avanserte førerassistentsystemer",

står i dag for ekstra mye sikkerhet og komfort under kjøring – og samtidig for en stor utfordring som alle typer verksteder i alle størrelser står overfor.

​AVANSERTE FØRERASSISTENTSYSTEMER - SELVFØLGELIG

Anno 2021 kan unge mennesker som nettopp har tatt førerkortet og har fått seg bil, like lite forestille seg et liv uten elektrisk vindusheis, Bluetooth-forbindelse for IT, ABS, ESC eller til og med nødbremsassistent, som de kan forestille seg et liv uten mobiltelefon. Det faktiske bidraget til mer trafikksikkerhet og kjøperens ønske om komfort sørger for at avanserte førerassistentsystemer nå er blitt en selvfølgelighet – og dette får andelen av nye kjøretøyer som utstyres med ADAS til å stige ekstremt raskt. 

De beste eksemplene på dette er nødbremsassistenten, som er foreskrevet i lastebiler i nesten alle kjøretøyklasser, og dødvinkelvarselet som er foreskrevet i lastebiler. Derfor spiller avanserte førerassistentsystemer automatisk en stadig viktigere rolle i rammen av service og reparasjoner – fremfor alt når det dreier seg om kollisjons- og glasskader. ADAS-utviklingen kjenner ingen segmentgrenser og stopper heller ikke foran en eneste verkstedport. 

EN SENSOR KOMMER SJELDEN ALENE

Alle systemer som er montert i kjøretøyet, må jo også virke. Bilføreren må kunne stole på det. For 50 år siden gjaldt samme problemstilling tåkelyset. Det ble skiftet ut når det var nødvendig, og dermed var det gjort. I dag kan steinsprut på radarsensoren i uheldige tilfeller utløse en større kjedereaksjon på assistentsystemene. For som regel finnes det flere ADAS i kjøretøyet. De arbeider i team og kan ta tilgang til informasjonen fra mange ulike sensorer parallelt, herunder kameraer, radar, lidar og ultralyd. Ved svikt på en enkelt sensor, eller dersom en sensor leverer ikke plausible data, faller flere andre systemer ut samtidig. Ofte må de kalibreres på nytt etter reparasjonen. Også demontering av deler som har sensorer (f.eks. kledning på støtfanger), kan kreve en påfølgende kalibrering av systemet.

​Etter en utskiftning av frontrute er situasjonen ganske lik. For også f.eks. avstandstempomat, nødbrems-assistent, filholderassistent, trafikkskiltgjenkjenning og adaptivt fjernlys tar tilgang på de optiske data til kameraet(-ene). Det er med andre ord godt mulig at det etter en utskiftning av frontrute og kalibrering av de nevnte ADAS også blir nødvendig å foreta en grunninnstilling av frontlyktene. 

SPISSKOMPETANSE, RUTINE OG FORMÅLSTJENLIGE VERKTØY

For at du så raskt som mulig skal få levert kjøretøyer med ADAS tilbake til kunden, har Hella Gutmann på et svært tidlig tidspunkt stilt en profesjonell kalibreringsinnretning til rådighet for diagnoseenheten i mega macs-serien. I tiden som har gått, har CSC-Tool (Camera & Sensor Calibration Tool) allerede nådd andre generasjon og vokst til en systemverktøykasse av imponerende størrelse. 

Som bruker av en hvilken som helst aktuell mega macs-diagnoseenhet kan du velge mellom den velutprøvde CSC-Tool SE, som er optimalisert i sin Second Edition, den transportable CSC-Tool Mobile og den digitaliserte CSC-Tool Digital. Et rikholdig tilbehør, f.eks. for kalibreringer av frontkamera for de 26 vanligste merkene i Europa, kalibreringer av omgivelse- og hekk-kamera, radarsensorer og lidarsensor, byr på løsninger for nesten alle behov. Det er hensiktsmessig å supplere utstyret ditt med Wheel Alignment Kit; da sikrer du at også kalibrering av et kjøretøy med dejustert spissing blir vellykket, og at kjøretøyet dermed raskt kommer tilbake på veien igjen. 

Tjenester som tekniske opplæringskurs ved HELLA Academy, gratis video-tutorials for optimalisert bruk av CSC-Tools og sist, men ikke minst, teknisk service utført av TecMotive avrunder Hella Gutmann-produktprogrammet som har med ADAS-kalibreringer å gjøre. 

Du kan altså med stor ro ta imot utfordringen med ADAS-kalibrering og dermed sikre fremtiden din!

​Kameraer og sensorer – Informanter for ADAS

Assistenter som det i går fortsatt var nødvendig å finne forklaringer på, benytter mange bilister allerede i dag som en selvfølgelighet i hverdagen. 

Likevel overrasker helt nye kjøretøymodeller med stadig nye systemer. En høy grad av nettkobling er grunnlaget for dette.

​Med elektronisk 360 graders overvåking av kjøretøyet kan svært mange avanserte førerassistentsystemer realiseres. De vanligste systemene i ADAS inkluderer adaptiv tempomat, kø-, nødbrems-, filholde- og filskifteassistent, parkeringshjelp og parkeringsassistent, tilhenger-ryggeassistent, fjernlysassistent og tretthetsog trafikkskiltgjenkjenning. Ut fra nettkoblingen av disse og andre systemer oppstår det i løpet av kort tid nye og stadig mer raffinerte ADAS.

Alt etter oppgave og avstanden fra registreringsområdet til kjøretøyet benyttes ultralydsensorer, video- og infrarød-kameraer samt lidar- og radarsensorer. Ingen av disse sensortypene kan alt, ingen er unnværlig. Slik kan f.eks. bildebehandlingssystemet gjenkjenne objekter i sanntid, men ikke måle avstander. Radarsensoren gjenkjenner ikke farger, men objekter og deres avstand til kjøretøyet – også når de er i rask bevegelse. En og også svært vid skanning av omgivelsene leveres av lidarsensoren.

​​Men ikke alle ADAS i et kjøretøy har et individuelt sensorsystem. Tvert om arbeider ADAS i team. På grunn av de enorme datamengdene som samles inn av sensorene, går produsentene over til å føre disse sammen i en sentral ADAS-styreenhet. Den behandler permanent signaler i så godt som sanntid og oppretter en fullstendig gjenspeiling av kjøretøyets omgivelser. Samtidig utgjør den et sentralt grensesnitt for alle ADAS og grunnlag for mange ulike nye ADAS, som kan aktiveres mer eller mindre fleksibelt.

Dermed øker ansvaret på verkstedet: Grunninnstillinger og kalibreringer av ADAS er avgjørende.

​START MED BASIS-VERKTØYET OG FÅ RUTINE

Basispakken av CSC-Tool inkluderer en basisholder med justeringsbjelke og frontkamera-kalibreringstavler for merkene fra VW-konsernet. For den nøyaktige posisjoneringen av anordningen i forhold til kjøretøyets geometriske kjøreakse kreves det to hjulakselmålere med linjelaser. 

Du kan velge mellom utførelsene "Hjulakselmåler SE" (standard) og "Hjulakselmåler WA". Kalibreringstavler for ytterligere 26 merker kan tilføyes enkeltvis eller som sett, alt etter behov. Med dette basisutstyret og din mega macs kan du allerede starte med kalibrering av frontkamerasystemer og opparbeide deg rutine. Alle andre moduler i systemverktøykassen CSC-Tool,  f.eks. for kalibrering av radar, kan du velge med en gang eller senere, akkurat som du vil.

​For hver kalibrering er innretningen alfa og omega

På flere hundre meters avstand produserer selv minimale avvik på en sensor betydelig forskyvning av registreringsområdet. 

Med hjulakselmålere SE lykkes en nøyaktig innretting av kalibreringsmiddelet i forhold til den geometriske kjøreakse.

DET ER EN OMHYGGELIG FORBEREDELSE DET KOMMER AN PÅ.

Elektronikken er rask, og en sensorkalibrering er fullfør i løpet av sekunder eller brøkdelen av et sekund. Første klikk på mega macs og styreenheten sammenligner kamerabildet opp mot de lagrede bildedata. Den nye posisjonen lagres. På prinsipielt tilsvarende vis, men med ulik målefeltregistrering skjer kalibrering av dagens 77 GHz radarsensorer. Men uansett om det dreier seg om kamera, radar eller lidar – korrekt forberedelse er alltid avgjørende. Dette inkluderer nøyaktig innretting av CSC-Tool eller hekk-kalibreringstavle på den geome-riske kjøreakse (bakaksel) til kjøretøyet. 

For CSC-Tool skjer denne innretningen med to hjulakselmålere med linjelasere som du kan plassere på venstre og høyre side av bakakselen. Ved hjelp av refleksjonene av de grønne laserlinjene fra speilene til CSC-Tools og linjene hvor de treffer skalaene, kan du fastslå om posisjoneringen allerede stemmer, eller om videre forskyvning er nødvendig. 

Dessuten: mega macs kjenner avstandene og høydene og alle andre forutsetninger og CSC-Tool-moduler som skal benyttes, og leder deg gjennom prosessen trinn for trinn. Først når du haker av, fortsetter det.

​Hvert merke ser annerledes ut

Kalibreringen av de vidtrekkende frontkameraene skjer ved hjelp av en nøyaktig sammenligning av bildemønsteret som er lagret i styreenheten, med de aktuelle, registrerte bildedata. 

Men dessverre presenterer nesten hver eneste produsent sitt eget bildemønster, eller sin egen kalibreringstavle, om du vil.

​MERKESPESIFIKKE KALIBRERINGSTAVLER FOR FRONTKAMERAENE

Bare når den produsent- og modellspesifikke kalibreringstavlen er korrekt, kan et bildebehandlingssystem orientere seg. Svarte kvadrater på hvit bakgrunn, hvite punkter og linjer på svart bakgrunn, svarte søyler og QR-kode-liknende felt eller kombinasjoner. Bildetavlene som stilles til rådighet av bilprodusentene (kalibreringstavler) avspeiler programmerernes kreativitet. Men alt må stemme. Til og med dimensjonen er fastsatt bindende fra produsentens side. 

Kalibreringstavlene for CSC-Tool SE oppfyller selvsagt nøyaktig disse OE-kravene. I tillegg til target for merkene til Volkswagengruppen, som allerede er inkludert i basispakken, kan du supplere CSC-Tool SE med ytterligere kalibreringstavler – helt etter behov og etter hvilke merker som det arbeides med på ditt verksted. Eller du kan bestille totalpakken med en gang. Per i dag dekker 20 ulike kalibreringstavler 26 merker/modeller. 

Din mega macs vet nøyaktig hvilke tavler som brukes for hvilket kjøretøy, og informerer deg på forhånd om relevant forberedelse av kalibreringen. På internett finner du mer informasjon om CSC-Tool SE og en liste over merker som er dekket.

​Mange hekk- og omgivelseskameraer må også kalibreres statisk

Det er ikke rekkevidde og høy oppløsning, men en sikker gjengivelse uten hull av nærområdet

som er oppgaven til de små kameraene bak på bilen, i sidespeilene og i nedre, fremre vogn.

USYNLIG BLIR SYNLIG. MEN VENNLIGST UTEN HULL.

Det finnes knapt nok en eneste ny bilmodell hvor ikke føreren i det minste støttes av et ryggekamera under manøvrering. Et videokamera, som regel plassert i det nedsenkede håndtaket i bakluken, gjør det mulig. Langt flere assistentfunksjoner kommer fra kjøretøyets 360° overvåking ved hjelp av fler små videokameraer.

Et typisk omgivelseskamerasystem består av fire kameraer med vidvinkel. Bildene fra dem settes sammen til en komplett gjengivelse av kjøretøyets omgivelser. Dette danner grunnlaget ADAS som f.eks. krysningsassistent, parkeringsassistent, utstigningsvarsel, blindsoneassistent og køassistent. Også for disse kameraene er en nøyaktig posisjonering i forhold til kjøretøyet nødvendig​

UNIVERSELT REAR CAM KIT I – BASIC OG REAR CAM KIT II – SIDE

I Rear Cam Kit I – Basic har vi kombinert et universelt rammesystem av aluminiumprofiler med utskiftbare kalibreringstavler. Dermed kan du nå kalibrere hekk-kameraer på kjøretøyer fra Mercedes-Benz, Nissan og merkene fra VW-konsernet. Rammesystemet gir i tillegg mulighet til å feste loddrett stående kalibreringstavler i det valgfrie Rear Cam Kit I – Addition. Dette er i tillegg nødvendig for å kalibrere omgivelseskameraer på mange modeller fra VW-konsernet.​

Med Rear Cam Kit II – Side kalibrerer du valgfritt med ulike optiske kalibreringstavler omgivelseskamerasystemene for merkene fra VW-konsernet og fra Mazda. Markeringer er til hjelp i samspillet med hjulakselmålerne i CSC-Tools under innrettingen i forhold til kjøretøyet. De robuste mattene kan rulles opp og oppbevares plassparende. 

Ingen av de to settene kan brukes på egenhånd, kun i kombinasjon med mega macs.​

​KALIBRERINGSPROSESSEN VARIERER FRA PRODUSENT TIL PRODUSENT.

Under kalibreringsprosessen styres alle involverte kameraer av systemstyringen og kalibreres slik at blinde områder er utelukket fra 360° bildet. De kalibreringstavlene som er nødvendige for den statiske kalibreringen av omgivelses- og hekk-kameraene varierer, avhengig av produsent. De rulles ut flatt liggende på siden av kjøretøyet, eller de plasseres flatt liggende eller loddrett stående bak kjøretøyet.

Vi har samlet dem i to flerdelte sett for deg. Din mega macs vet hvilket sett og hvilken kalibreringstavle du må bruke for hvilket kjøretøy, og hvordan du må posisjonere det.

Hella Gutmann Solutions AS

Hovemovegen 35, 2624 Lillehammer​

Klikk her for veibeskrivelse

CVR​: NO955 669 142

Kontakt

Telefon: (+47) 35 93 40 06

E-post: info.no@hella-gutmann.com

Åpningstider:
Mandag – torsdag: 08.00 – 16.00

Fredag: 08.00 – 14.15

Vi forbeholder oss retten til å gjøre eventuelle endringer.

Telefontid​:

Mandag – torsdag: 08.00 – 16.00

Fredag: 08.00 – 14.15

Abonner på nyhetsbrev

© Copyright Hella Gutmann Solutions A/S 2024